English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3252

NGC 3252
Objekt NGC 3252 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 3252 - galax i stjärnbild Draconis
Typ: SBd - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.90'x0.6'
magnitud: V=13.5m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h34m22.3s; Dec= 73°45'50"
rödförskjutning (z): 0.003856
Avståndet från solen till NGC 3252: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 16.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3252 : PGC 31278, UGC 5732, MCG 12-10-49, CGCG 333-39, IRAS 10303+7401, near SAO 7161

Närliggande objekt: NGC 3250, NGC 3251, NGC 3253, NGC 3254

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.