English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 327

NGC 327
Obiekt NGC 327 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 327 - galaktyka w konstelacji Wieloryb
Тип: Sbc -
Wymiary kątowe: 1.50'x0.6'
Wielkość gwiazd: V=13.4m; B=14.3m
Jasność powierzchni: 13.3 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 0h57m55.2s; Dec= -5°7'51"
Redshift (z): 0.018239
Odległość od Słońca do NGC 327: w oparciu o wartość redshift (z) - 77.0 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 327 : PGC 3462, MCG -1-3-47

Sąsiadujące obiekty: NGC 325, NGC 326, NGC 328, NGC 329

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.