English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3275A

NGC 3275A
Voorwerp NGC 3275A bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 3275A - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Antliae
Type: Sa - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.00'x0.3'
omvang: V=14.2m; B=15.1m
De helderheid van het oppervlak: 12.7 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 10h30m4.1s; Dec= -36°41'41"
roodverschuiving (z): 0.030571
De afstand van de zon tot NGC 3275A: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 129.1 Mpc;
Andere namen van het object NGC 3275A : PGC 30952, ESO 375-46

Objecten in de buurt: NGC 3273, NGC 3274, NGC 3275, NGC 3276

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.