English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3293

NGC 3293
Voorwerp NGC 3293 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 3293 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Carinae
Type: I3r -
De hoekige afmetingen: 5.00'
omvang: V=4.7m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 10h35m51s; Dec= -58°13'48"
Andere namen van het object NGC 3293 : OCL 816, ESO 128-SC5, Gem cluster

Objecten in de buurt: NGC 3292-2, NGC 3292-1, NGC 3294, NGC 3295C

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.