English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3293

NGC 3293
objekt NGC 3293 ligger akkurat i midten av bildet.
NGC 3293 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Carinae
Typen: I3r -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 5.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=4.7m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 10t35m51s; Dec= -58°13'48"
Andre objektnavn NGC 3293 : OCL 816, ESO 128-SC5, Gem cluster

Naboobjekter: NGC 3291, NGC 3292, NGC 3294, NGC 3295

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet. 

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Likte?   eller fortell vennene dine:

Copyright © 2018, astro-map.com
Ved utskrift av materiale fra dette nettstedet, lenke til astro-map.com obligatorisk.
info@astro-map.com