English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3311

NGC 3311
Objekt NGC 3311 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 3311 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 2.30'x2.1'
magnitud: V=11.7m; B=12.7m
Ytans ljusstyrka: 14.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h36m42.7s; Dec= -27°31'43"
rödförskjutning (z): 0.011985
Avståndet från solen till NGC 3311: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 50.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3311 : PGC 31478, ESO 501-38, MCG -4-25-36, AM 1034-271

Närliggande objekt: NGC 3309, NGC 3310, NGC 3312, NGC 3313

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.