English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3341

NGC 3341
Objekt NGC 3341 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 3341 - galax i stjärnbild Sextantis
Typ: P -
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.4'
magnitud: V=14.0m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h42m31.5s; Dec= 5°2'39"
rödförskjutning (z): 0.027339
Avståndet från solen till NGC 3341: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 115.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3341 : PGC 31915, UGC 5831, MCG 1-27-31, CGCG 37-124

Närliggande objekt: NGC 3339, NGC 3340, NGC 3342, NGC 3343

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.