English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 345

NGC 345
objekt NGC 345 ligger akkurat i midten av bildet.
NGC 345 - galakse i stjernebildet Ceti
Typen: Sa - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.20'x0.8'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.9m; B=14.8m
Overflate lysstyrke: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 1t1m22s; Dec= -6°53'3"
Rødforskyvning (z): 0.017592
Avstand fra solen til NGC 345: basert på redshiftverdien (z) - 74.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 345 : PGC 3665, MCG -1-3-64

Naboobjekter: NGC 343, NGC 344, NGC 346, NGC 347

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet. 

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Likte?   eller fortell vennene dine:

Copyright © 2018, astro-map.com
Ved utskrift av materiale fra dette nettstedet, lenke til astro-map.com obligatorisk.
info@astro-map.com