English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 345

NGC 345
Obiekt NGC 345 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 345 - galaktyka w konstelacji Wieloryb
Тип: Sa - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 1.20'x0.8'
Wielkość gwiazd: V=13.9m; B=14.8m
Jasność powierzchni: 13.7 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h1m22s; Dec= -6°53'3"
Redshift (z): 0.017592
Odległość od Słońca do NGC 345: w oparciu o wartość redshift (z) - 74.3 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 345 : PGC 3665, MCG -1-3-64

Sąsiadujące obiekty: NGC 343, NGC 344, NGC 346, NGC 347

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.