astro-map.com

  NGC 3520 NGC 3520 NGC 3520 NGC 3520 NGC 3520 NGC 3520 NGC 3520 NGC 3520 NGC 3520 NGC 3520 NGC 3520 NGC 3520 NGC 3520

NGC 3520

NGC 3520
Objekt NGC 3520 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 3520 - galaxie v súhvezdí Pohár
Typ: E1/P -
Uhlové rozmery: 1.30'x1.0'
veľkosť: V=13.8m; B=14.9m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h7m8.7s; Dec= -18°1'29"
RedShift (z): 0.069688
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3520: na základe množstva červeného posunu (z) - 294.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3520 : PGC 33648, ESO 570-4, quadruple system

Blízke objekty: NGC 3518, NGC 3519, NGC 3521, NGC 3522

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo?   alebo povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.

Яндекс.Метрика