English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3527

NGC 3527
Objekt NGC 3527 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 3527 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: SBa - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.9'
magnitud: V=14.0m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h7m18.3s; Dec= 28°31'40"
rödförskjutning (z): 0.033667
Avståndet från solen till NGC 3527: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 142.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3527 : PGC 33669, UGC 6170, MCG 5-26-59, CGCG 155-66

Närliggande objekt: NGC 3525, NGC 3526, NGC 3528, NGC 3529

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.