English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 355

NGC 355
Objekt NGC 355 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 355 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.4'
magnitud: V=15.3m; B=16.3m
Ytans ljusstyrka: 14.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h3m6.9s; Dec= -6°19'25"
rödförskjutning (z): 0.024217
Avståndet från solen till NGC 355: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 102.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 355 : PGC 3753, MCG -1-3-77, NPM1G -06.0039

Närliggande objekt: NGC 353, NGC 354, NGC 356, NGC 357

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.