English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3594

NGC 3594
Objekt NGC 3594 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 3594 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.30'x1.2'
veľkosť: V=13.7m; B=14.7m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h16m13.9s; Dec= 55°42'17"
RedShift (z): 0.020871
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3594: na základe množstva červeného posunu (z) - 88.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3594 : PGC 34374, UGC 6286, MCG 9-19-22, CGCG 267-58, CGCG 268-11, NPM1G +55.0115

Blízke objekty: NGC 3592, NGC 3593, NGC 3595, NGC 3596

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.