English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 360

NGC 360
Objekt NGC 360 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 360 - galax i stjärnbild Tucanae
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 3.60'x0.5'
magnitud: V=12.5m; B=13.3m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h2m51.5s; Dec= -65°36'32"
rödförskjutning (z): 0.007693
Avståndet från solen till NGC 360: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 32.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 360 : PGC 3743, ESO 79-14, FGCE 119

Närliggande objekt: NGC 358, NGC 359, NGC 361, NGC 362

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.