English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3605

NGC 3605
Objekt NGC 3605 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 3605 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: E4 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.40'x0.9'
magnitud: V=12.3m; B=13.1m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h16m46.6s; Dec= 18°1'3"
rödförskjutning (z): 0.002365
Avståndet från solen till NGC 3605: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 10.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3605 : PGC 34415, UGC 6295, MCG 3-29-19, CGCG 96-19

Närliggande objekt: NGC 3603, NGC 3604, NGC 3606, NGC 3607

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.