English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 362

NGC 362
Obiekt NGC 362 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 362 - gromada kulista w konstelacji Tukan
Тип: III -
Wymiary kątowe: 14.00'
Wielkość gwiazd: V=6.8m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h3m14.3s; Dec= -70°50'52"
Inne nazwy obiektów NGC 362 : GCL 3, ESO 51-SC13

Sąsiadujące obiekty: NGC 360, NGC 361, NGC 363, NGC 364

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.