English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3630

NGC 3630
Objekt NGC 3630 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 3630 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 2.00'x0.8'
veľkosť: V=12.0m; B=12.9m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h20m16.9s; Dec= 2°57'52"
RedShift (z): 0.004953
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3630: na základe množstva červeného posunu (z) - 20.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3630 : PGC 34698, NGC 3645, UGC 6349, MCG 1-29-31, CGCG 39-124

Blízke objekty: NGC 3628, NGC 3629, NGC 3631, NGC 3632

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.