English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3719

NGC 3719
Objekt NGC 3719 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 3719 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 1.70'x1.3'
magnitud: V=13.0m; B=13.6m
Ytans ljusstyrka: 13.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h32m13.5s; Dec= 0°49'9"
rödförskjutning (z): 0.019487
Avståndet från solen till NGC 3719: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 82.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3719 : PGC 35581, UGC 6521, MCG 0-30-5, CGCG 12-8, KCPG 289A

Närliggande objekt: NGC 3717, NGC 3718, NGC 3720, NGC 3721

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.