English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 381

NGC 381
Voorwerp NGC 381 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 381 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Cassiopeiae
Type: III2p -
De hoekige afmetingen: 7.00'
omvang: V=9.3m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 1h8m20s; Dec= 61°35'0"
Andere namen van het object NGC 381 : OCL 317

Objecten in de buurt: NGC 379, NGC 380, NGC 382, NGC 383

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.