English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 381

NGC 381
Objekt NGC 381 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 381 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Cassiopeiae
Typ: III2p -
Vinkeldimensionerna: 7.00'
magnitud: V=9.3m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h8m20s; Dec= 61°35'0"
Övriga namn på objektet NGC 381 : OCL 317

Närliggande objekt: NGC 379, NGC 380, NGC 382, NGC 383

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort. 

Nikolai Kurdyapin, astro-map.com  
Gillade?   o berätta för dina vänner:© 2018, astro-map.com
Vid en utskrift av material från denna sida länk till astro-map.com obligatorisk.
krina@info-7.ru