English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 382

NGC 382
Objekt NGC 382 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 382 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.7'
veľkosť: V=13.2m; B=14.2m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h7m23.9s; Dec= 32°24'12"
RedShift (z): 0.017442
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 382: na základe množstva červeného posunu (z) - 73.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 382 : PGC 3981, UGC 688, MCG 5-3-52, CGCG 501-86, Arp 331, VV 193, 4ZW 38, KCPG 23A

Blízke objekty: NGC 380, NGC 381, NGC 383, NGC 384

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.