English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 382

NGC 382
Objekt NGC 382 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 382 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.7'
magnitud: V=13.2m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h7m23.9s; Dec= 32°24'12"
rödförskjutning (z): 0.017442
Avståndet från solen till NGC 382: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 73.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 382 : PGC 3981, UGC 688, MCG 5-3-52, CGCG 501-86, Arp 331, VV 193, 4ZW 38, KCPG 23A

Närliggande objekt: NGC 380, NGC 381, NGC 383, NGC 384

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.