English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3917

NGC 3917
Objekt NGC 3917 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 3917 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 5.00'x1.1'
magnitud: V=11.8m; B=12.5m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h50m45.6s; Dec= 51°49'29"
rödförskjutning (z): 0.003218
Avståndet från solen till NGC 3917: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 13.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3917 : PGC 37036, UGC 6815, MCG 9-20-8, CGCG 269-5, CGCG 268-93, IRAS 11481+5206

Närliggande objekt: NGC 3915, NGC 3916, NGC 3917A, NGC 3918

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.