English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3930A

NGC 3930A
Voorwerp NGC 3930A bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 3930A - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Ursae Majoris
Type: S? -
De hoekige afmetingen: 0.30'x0.2'
omvang: V=15.7m; B=16.5m
De helderheid van het oppervlak: 12.5 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 11h52m2.2s; Dec= 38°1'11"
roodverschuiving (z): 0.035889
De afstand van de zon tot NGC 3930A: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 151.6 Mpc;
Andere namen van het object NGC 3930A : PGC 213893

Objecten in de buurt: NGC 3929, NGC 3930, NGC 3931, NGC 3932

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.