English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3981

NGC 3981
Objekt NGC 3981 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 3981 - galax i stjärnbild Crateris
Typ: SBbc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 5.30'x2.5'
magnitud: V=11.0m; B=11.8m
Ytans ljusstyrka: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h56m7s; Dec= -19°53'50"
rödförskjutning (z): 0.005747
Avståndet från solen till NGC 3981: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 24.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3981 : PGC 37496, ESO 572-20, MCG -3-31-1, UGCA 255, Arp 289, VV 8, IRAS 11535-1937

Närliggande objekt: NGC 3979, NGC 3980, NGC 3982, NGC 3983

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.