English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3986

NGC 3986
Objekt NGC 3986 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 3986 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 3.10'x0.7'
veľkosť: V=12.7m; B=13.6m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h56m44.2s; Dec= 32°1'17"
RedShift (z): 0.010884
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3986: na základe množstva červeného posunu (z) - 46.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3986 : PGC 37544, NGC 3966, UGC 6920, MCG 5-28-53, CGCG 157-58, IRAS 11541+3217

Blízke objekty: NGC 3984, NGC 3985, NGC 3987, NGC 3988

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.