English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 4064

NGC 4064
Objekt NGC 4064 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 4064 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 4.60'x1.7'
veľkosť: V=11.5m; B=12.2m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h4m11s; Dec= 18°26'36"
RedShift (z): 0.003045
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4064: na základe množstva červeného posunu (z) - 12.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4064 : PGC 38167, UGC 7054, MCG 3-31-33, CGCG 98-44, IRAS 12016+1843

Blízke objekty: NGC 4062, NGC 4063, NGC 4065, NGC 4066

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.