English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 4079

NGC 4079
Objekt NGC 4079 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 4079 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 2.30'x1.6'
veľkosť: V=12.4m; B=13.2m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h4m49.9s; Dec= -2°22'59"
RedShift (z): 0.020347
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4079: na základe množstva červeného posunu (z) - 85.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4079 : PGC 38240, UGC 7067, MCG 0-31-34, CGCG 13-67, IRAS 12022-0206

Blízke objekty: NGC 4077, NGC 4078, NGC 4080, NGC 4081

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.