English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 4140

NGC 4140
Objekt NGC 4140 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 4140 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.20'x0.9'
veľkosť: V=13.3m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h4m38s; Dec= 1°47'18"
RedShift (z): 0.023713
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4140: na základe množstva červeného posunu (z) - 100.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4140 : PGC 38218, NGC 4077, UGC 7063, MCG 0-31-31, CGCG 13-63, Todd 14

Blízke objekty: NGC 4138, NGC 4139, NGC 4141, NGC 4142

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.