English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 4140

NGC 4140
Objekt NGC 4140 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 4140 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.9'
magnitud: V=13.3m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h4m38s; Dec= 1°47'18"
rödförskjutning (z): 0.023713
Avståndet från solen till NGC 4140: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 100.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4140 : PGC 38218, NGC 4077, UGC 7063, MCG 0-31-31, CGCG 13-63, Todd 14

Närliggande objekt: NGC 4138, NGC 4139, NGC 4141, NGC 4142

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.