English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 4172

NGC 4172
Objekt NGC 4172 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 4172 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 1.30'x1.1'
veľkosť: V=13.3m; B=14.2m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h12m14.7s; Dec= 56°10'35"
RedShift (z): 0.030935
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4172: na základe množstva červeného posunu (z) - 130.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4172 : PGC 38887, UGC 7205, MCG 9-20-109, CGCG 269-39, CGCG 292-80

Blízke objekty: NGC 4170, NGC 4171, NGC 4173, NGC 4174

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.