English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 4236-1

NGC 4236-1
Objekt NGC 4236-1 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 4236-1 - galax i stjärnbild Draconis
Typ: SBdm - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 21.90'x7.2'
magnitud: V=9.6m; B=10.1m
Ytans ljusstyrka: 15.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h16m43.3s; Dec= 69°27'49"
rödförskjutning (z): 0.000000
Avståndet från solen till NGC 4236-1: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 0.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4236-1 : PGC 39346, UGC 7306, MCG 12-12-4, CGCG 335-8, KARA 523, IRAS 12140+6947

Närliggande objekt: NGC 4235, NGC 4236-2, NGC 4237, NGC 4238

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.