English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 4332

NGC 4332
Objekt NGC 4332 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 4332 - galax i stjärnbild Draconis
Typ: SBa - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.10'x1.5'
magnitud: V=12.2m; B=13.1m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h22m46.7s; Dec= 65°50'39"
rödförskjutning (z): 0.009233
Avståndet från solen till NGC 4332: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 39.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4332 : PGC 40133, UGC 7453, MCG 11-15-48, CGCG 315-33, IRAS 12204+6607

Närliggande objekt: NGC 4330, NGC 4331, NGC 4333, NGC 4334

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.