English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 434

NGC 434
Obiekt NGC 434 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 434 - galaktyka w konstelacji Tukan
Тип: SBab - galaktyka spiralna z poprzeczką
Wymiary kątowe: 2.20'x1.2'
Wielkość gwiazd: V=12.0m; B=12.8m
Jasność powierzchni: 12.8 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h12m14.3s; Dec= -58°14'50"
Redshift (z): 0.016425
Odległość od Słońca do NGC 434: w oparciu o wartość redshift (z) - 69.4 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 434 : PGC 4325, ESO 113-23, AM 0110-583

Sąsiadujące obiekty: NGC 433, NGC 434A, NGC 435, NGC 436

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.