astro-map.com

  NGC 4397 NGC 4397 NGC 4397 NGC 4397 NGC 4397 NGC 4397 NGC 4397 NGC 4397 NGC 4397 NGC 4397 NGC 4397 NGC 4397 NGC 4397

NGC 4397

NGC 4397
Objekt NGC 4397 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 4397 - tri hviezdičky v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: *3 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h25m58.2s; Dec= 18°18'6"

Blízke objekty: NGC 4395, NGC 4396, NGC 4398, NGC 4399

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo?   alebo povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.

Яндекс.Метрика