English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 4465

NGC 4465
Objekt NGC 4465 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 4465 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.50'x0.3'
magnitud: V=14.5m; B=15.2m
Ytans ljusstyrka: 12.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h29m23.5s; Dec= 8°1'34"
rödförskjutning (z): 0.024634
Avståndet från solen till NGC 4465: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 104.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4465 : PGC 41157, CGCG 42-127, VCC 1182

Närliggande objekt: NGC 4463, NGC 4464, NGC 4466, NGC 4467

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.