English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 4468

NGC 4468
Objekt NGC 4468 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 4468 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.40'x1.1'
magnitud: V=12.8m; B=13.6m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h29m30.9s; Dec= 14°2'57"
rödförskjutning (z): 0.003032
Avståndet från solen till NGC 4468: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 12.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4468 : PGC 41171, UGC 7628, MCG 2-32-90, CGCG 70-122, VCC 1196

Närliggande objekt: NGC 4466, NGC 4467, NGC 4469, NGC 4470

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.