English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 4485

NGC 4485
Objekt NGC 4485 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 4485 - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: IBm/P -
Vinkeldimensionerna: 2.40'x1.8'
magnitud: V=11.9m; B=12.3m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h30m31.3s; Dec= 41°42'3"
rödförskjutning (z): 0.001644
Avståndet från solen till NGC 4485: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 6.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4485 : PGC 41326, UGC 7648, MCG 7-26-13, CGCG 216-7, KCPG 341A, Arp 269, VV 30

Närliggande objekt: NGC 4483, NGC 4484, NGC 4486B, NGC 4486

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.