English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 4639

NGC 4639
Objekt NGC 4639 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 4639 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.90'x2.0'
veľkosť: V=11.5m; B=12.2m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h42m52.3s; Dec= 13°15'26"
RedShift (z): 0.003395
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4639: na základe množstva červeného posunu (z) - 14.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4639 : PGC 42741, UGC 7884, MCG 2-32-189, CGCG 70-230, IRAS 12403+1331, CGCG 71-8, VCC 1943

Blízke objekty: NGC 4637, NGC 4638, NGC 4640, NGC 4640A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.