astro-map.com
  NGC 464 NGC 464 NGC 464 NGC 464 NGC 464 NGC 464 NGC 464 NGC 464 NGC 464 NGC 464 NGC 464 NGC 464 NGC 464

NGC 464

NGC 464
Objekt NGC 464 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 464 - dve hviezdy v súhvezdí Andromeda
Typ: *2 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h19m26.6s; Dec= 34°57'21"

Blízke objekty: NGC 462, NGC 463, NGC 465, NGC 466

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.

Яндекс.Метрика