English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 4640A

NGC 4640A
Objekt NGC 4640A sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 4640A - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SB? - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.40'x0.8'
veľkosť: V=13.5m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h42m57.8s; Dec= 12°17'12"
RedShift (z): 0.006441
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4640A: na základe množstva červeného posunu (z) - 27.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4640A : PGC 42753, NGC 4640, UGC 7888, MCG 2-32-190, CGCG 71-9, VCC 1949

Blízke objekty: NGC 4639, NGC 4640, NGC 4640B, NGC 4641

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.