English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 4640A

NGC 4640A
Objekt NGC 4640A ligger precis i mitten av bilden.
NGC 4640A - galax i stjärnbild Virginis
Typ: SB? - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.40'x0.8'
magnitud: V=13.5m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h42m57.8s; Dec= 12°17'12"
rödförskjutning (z): 0.006441
Avståndet från solen till NGC 4640A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 27.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4640A : PGC 42753, NGC 4640, UGC 7888, MCG 2-32-190, CGCG 71-9, VCC 1949

Närliggande objekt: NGC 4639, NGC 4640, NGC 4640B, NGC 4641

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.