astro-map.com

  NGC 4645 NGC 4645 NGC 4645 NGC 4645 NGC 4645 NGC 4645 NGC 4645 NGC 4645 NGC 4645 NGC 4645 NGC 4645 NGC 4645 NGC 4645 NGC 4645

NGC 4645

NGC 4645
Objekt NGC 4645 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 4645 - galaxie v súhvezdí Kentaur
Typ: E4 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 2.20'x1.4'
veľkosť: V=11.8m; B=12.9m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h44m9.9s; Dec= -41°44'59"
RedShift (z): 0.008773
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4645: na základe množstva červeného posunu (z) - 37.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4645 : PGC 42879, ESO 322-66, MCG -7-26-37, DCL 168

Blízke objekty: NGC 4643, NGC 4644, NGC 4646, NGC 4647

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo?   alebo povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.