astro-map.com
  NGC 4657 NGC 4657 NGC 4657 NGC 4657 NGC 4657 NGC 4657 NGC 4657 NGC 4657 NGC 4657 NGC 4657 NGC 4657 NGC 4657 NGC 4657

NGC 4657

NGC 4657
Objekt NGC 4657 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 4657 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: I/P -
Uhlové rozmery: 1.30'x0.6'
veľkosť: V=12.4m; B=13.0m
Jas povrchu: 12.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h44m6.9s; Dec= 32°12'33"
RedShift (z): 0.002058
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4657: na základe množstva červeného posunu (z) - 8.7 Mpc;

Blízke objekty: NGC 4655, NGC 4656, NGC 4658, NGC 4659

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.

Яндекс.Метрика