astro-map.com

  NGC 4657 NGC 4657 NGC 4657 NGC 4657 NGC 4657 NGC 4657 NGC 4657 NGC 4657 NGC 4657 NGC 4657 NGC 4657 NGC 4657 NGC 4657

NGC 4657

NGC 4657
Objekt NGC 4657 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 4657 - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: I/P -
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.6'
magnitud: V=12.4m; B=13.0m
Ytans ljusstyrka: 12.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h44m6.9s; Dec= 32°12'33"
rödförskjutning (z): 0.002058
Avståndet från solen till NGC 4657: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 8.7 Mpc;

Närliggande objekt: NGC 4655, NGC 4656, NGC 4658, NGC 4659

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort. 

Nikolai Kurdyapin, astro-map.com  
Gillade?   o berätta för dina vänner:Vid en utskrift av material från denna sida länk till astro-map.com obligatorisk.

Яндекс.Метрика