English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 4657

NGC 4657
Objekt NGC 4657 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 4657 - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: I/P -
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.6'
magnitud: V=12.4m; B=13.0m
Ytans ljusstyrka: 12.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h44m6.9s; Dec= 32°12'33"
rödförskjutning (z): 0.002058
Avståndet från solen till NGC 4657: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 8.7 Mpc;

Närliggande objekt: NGC 4655, NGC 4656, NGC 4658, NGC 4659

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort. 

Nikolai Kurdyapin, astro-map.com  
Gillade?   o berätta för dina vänner:© 2018, astro-map.com
Vid en utskrift av material från denna sida länk till astro-map.com obligatorisk.
krina@info-7.ru