English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 4760

NGC 4760
Objekt NGC 4760 je umístěn přesně ve středu obrazu.
NGC 4760 - galaxie v souhvězdí Virginis
Typ: E1 - eliptická galaxie
Úhlové rozměry: 2.00'x1.8'
velikosti: V=11.4m; B=12.4m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Souřadnice epochy J2000: Ra= 12h53m7.2s; Dec= -10°29'41"
červený posuv (z): 0.015884
Vzdálenost od Slunce do NGC 4760: na základě množství červeného posunu (z) - 67.1 Mpc;
Jiné názvy objektu NGC 4760 : PGC 43763, MCG -2-33-41

Nedaleko objekty: NGC 4758, NGC 4759, NGC 4761, NGC 4762

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd. 

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Líbí se vám?   nebo Řekněte svým přátelům:

Copyright © 2018, astro-map.com
Při tisku materiálů z této stránky odkaz na astro-map.com povinný.
info@astro-map.com