English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 488

NGC 488
Objekt NGC 488 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 488 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 5.40'x3.9'
magnitud: V=10.3m; B=11.2m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h21m46.6s; Dec= 5°15'21"
rödförskjutning (z): 0.007579
Avståndet från solen till NGC 488: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 32.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 488 : PGC 4946, UGC 907, MCG 1-4-33, CGCG 411-33, IRAS 01191+0459

Närliggande objekt: NGC 486, NGC 487, NGC 489, NGC 490

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.