English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 4894

NGC 4894
objekt NGC 4894 ligger akkurat i midten av bildet.
NGC 4894 - galakse i stjernebildet Comae Berenices
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.50'x0.1'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=15.2m; B=16.1m
Overflate lysstyrke: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t0m16.7s; Dec= 27°58'1"
Rødforskyvning (z): 0.015457
Avstand fra solen til NGC 4894: basert på redshiftverdien (z) - 65.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4894 : PGC 44732, CGCG 160-247, DRCG 27-122

Naboobjekter: NGC 4892, NGC 4893, NGC 4895, NGC 4896

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet. 

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Likte?   eller fortell vennene dine:

Copyright © 2018, astro-map.com
Ved utskrift av materiale fra dette nettstedet, lenke til astro-map.com obligatorisk.
info@astro-map.com