English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 5011C

NGC 5011C
objekt NGC 5011C ligger akkurat i midten av bildet.
5011C - galakse i stjernebildet Centauri
Typen: S0/P -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.20'x0.8'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.2m; B=14.2m
Overflate lysstyrke: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t13m11.8s; Dec= -43°15'57"
Rødforskyvning (z): 0.002158
Avstand fra solen til NGC 5011C: basert på redshiftverdien (z) - 9.1 Mpc;
Andre objektnavn NGC 5011C : PGC 45917, ESO 269-68, DCL 531, FAIR 464

Naboobjekter: NGC 5011, NGC 5011A, NGC 5011B, NGC 5012

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.