English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 5011C

NGC 5011C
Obiekt NGC 5011C znajduje się dokładnie w środku obrazu.
5011C - galaktyka w konstelacji Centaur
Тип: S0/P -
Wymiary kątowe: 1.20'x0.8'
Wielkość gwiazd: V=13.2m; B=14.2m
Jasność powierzchni: 13.0 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 13h13m11.8s; Dec= -43°15'57"
Redshift (z): 0.002158
Odległość od Słońca do NGC 5011C: w oparciu o wartość redshift (z) - 9.1 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 5011C : PGC 45917, ESO 269-68, DCL 531, FAIR 464

Sąsiadujące obiekty: NGC 5011, NGC 5011A, NGC 5011B, NGC 5012

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.